فیبر نوری

 

 

دستگاه OTDR


اطلاعات شرکت

شرکت آوان صنعت ارتباط پویا

این شرکت در زمینه های مهندسی فیبرنوری، انرژی های تجدید پذیر، سیستم های برق فشار قوی وفشار ضعیف، سیستم های هوشمند،و بسیاری دیگر از موارد زیر نظر

دکتر حسین آخشی مدرس دانشگاه در رشته برق قدرت به عنوان مدیر عامل

مهندس امیر نادر شهباز به عنوان ریس شرکت

مهندس علی کیانی پور

مهندس محمد ریسمانباف

مهندس محمد باقر مطهری راد

در حال فعالیت می باشند


مطالب قدیمی تر :